Istoria străzilor: Strada Cuza Vodă

La începutul secolului al XIX-lea aici se situa grădina stimabilului diriginte al poștei, de unde provine primul nume al străzii. Pe vremea când poștașii transportau corespondența pe cai, grădina avea funcțiunea de a oferi hrană animalelor.
A XIX. század elején kiterjedt kert, a postamester kertje volt itt, innét az utca neve. A lovas posta korában a Postaréttel együttesen a postamester földje volt azért, hogy a lovaknak takarmányt termesszen.

1869 Postakert utca (Strada Grădina Poștei)

1923 Strada Clemenceanu

1941 Postakert utca (Strada Grădina Poștei)

1945 Postakert utca, Strada Clemenceau

1964 Strada Cuza Vodă