Prima atestare a existenţei casei Filstich este ancadramentul din prima curte a clădirii actuale, ce poartă numele lui Petru Filstich şi anul 1597.

Şirul clădirilor de pe latura de nord a Pieţei Centrale a fost ridicat după pierderea funcţiei militare a zidurilor Vechii Cetăţi şi după definitivarea noii incinte fortificate, terminate probabil la sfârşitul secolului al XV-lea. În lipsa ancadramentelor medievale nu putem data cu exactitate prima fază de construcţie a imobilului, însă putem afirma, că pe parcela respectivă exista o clădire cu un singur nivel cel târziu la începutul secolului al XVI-lea. În perioada supraetajării caselor din Piaţă, în jumătatea a doua a secolului, presupunem, că şi casei Filstich-Kemény i se mai adăugase încă un nivel. Deoarece casa trecută în 1595 în proprietatea familiei Filstich suferise cu siguranţă anumite modificări în 1597, este posibil, că noul portal fusese realizat chiar cu ocazia supraetajării imobilului. Calităţile sculpturale ale portalului şi faptul că în acest imobil fuseseră găzduiţi cele mai de seamă personalităţi ale timpului, confirmă că, casa Filstich la sfârşitul secolului al XVI-lea era una dintre cele mai pretenţioase imobile din Piaţa Centrală a oraşului.

Următoarea fază de construcţie este atestată de portalul comandat de Daniel Wass şiIudita Vay în anul 1729. Calitatea mediocră a ancadramentului şi faptul, că este cunoscut din actul de partaj, că cuplul poseda doar o treime a imobilului ne îngăduie concluzia, că ancadramentul fusese realizat cu ocazia unei reamenajări de proporţii mai mici, eventual ca urmare a incendiului din anul 1697, ce a devastat partea de nord şi de vest a oraşului.

La începutul secolului al XIX-lea casaFilstich-Kemény a fost transformată într-un palat reprezentativ de factură barocă târzie, cu două curţi interioare, fiind structurat pe trei tronsoane paralele. De această fază de construcţie se leagă şi modelarea faţadei principale, a cărei imagine originală o cunoaştem datorită unei fotografii realizate de fotograful clujean Francisc Veress din anul 1868.

Structura planimetrică şi plastica faţadei, articularea acesteia cu lesene la parter, iar la etaj cu pilaştri cu capiteluri compozite a casei Filstich-Kemény se înscrie în şirul palatelor baroce clujene ce poartă amprenta influenţei palatului Bánffy.

Decorul casei Filstich-Keményeste una dintre cele mai târzii, ce poartă influenţele stilului rococo, fiind deosebit şi în privinţa tematicii. Figura sfântului Florian, sfânt protector împotriva incendiilor, trimite cu siguranţă la marele incendiu din anul 1798, când a fost distrusă partea de sud-est a oraşului, lăsând urme adânci în amintirea locuitorilor urbei.

Golurile parterului, ale căror încăperi aveau şi în anul 1859 funcţii comerciale, și astăzi au deschiderile largi, dreptunghiulare.