În a doua jumătate a secolului al XIV-lea se construiește pe colțul de nord-est al primei incinte medievale un convent dominican, atestat în 1397. Clădirile, alcătuite dintr-o biserică-sală și un claustru adosat spre nord, au fost refăcute de dominicani în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Preluate de unitarieni dupa Reformă, clădirile au intrat în 1724 în posesia ordinului franciscan. Imaginea de astăzi a bisericii franciscane ( str. Victor Deleu, nr.2-4) se datorează intervențiilor în stil baroc din perioada 1725-1745, când au fost operate transformări și la claustru.